TOC Consulting

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Referencje

Referencje i opinie

 

od początku naszej działalności przeprowadziliśmy z sukcesem dziesiątki projektów wdrożeniowych oraz wiele tysięcy godzin warsztatów zarówno w Polsce jak i na świecie (m.in. na Litwie, Łotwie, w Wielkiej Brytanii, Holandii, Izraelu, Indiach,Stanach Zjednoczonych, Południowej Afryce)

poniżej znajdziecie Państwo opinie i referencje o wdrożeniach, warsztatach-szkoleniach

oraz opinie pracowników naukowych uczelni wyższych

 

Piotr Rozwadowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Belos-PLP S.A.
2014

Spotkałem w swojej karierze wielu konsultantów biznesowych i operacyjnych, sam w przeszłości również byłem sporadycznie konsultantem. Żadne z moich doświadczeń nie przystaje do Goldratt UK(Levee) i TOC Consulting. Trafił nam się tandem wyjątkowy, który na początku postawił poprzeczkę wyżej niż oczekiwaliśmy czyli wyżej niż oczekiwał klient, oparł swoje wynagrodzenie w znakomitej większości o success fee, następnie ciężko pracował ramię w ramię z nami nad osiągnięciem celów a po ich osiągnięciu i zakończeniu projektu wspierał nas by utrzymać długofalowo wyniki osiągnięte w projekcie.
Goldratt UK (Levee) i TOC Consulting to według mnie najwyższa światowa półka konsultantów z zakresu TOC a prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu z takimi konsultantami jest bardzo wysokie. Nie warto tracić czasu ani pieniędzy na kogoś słabszego.

 

Piotr Jacewicz
Wiceprezes Zarządu Sanito Sp.z o.o.
2014

Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Panią Agnieszkę Szepielow z firmy TOC Consulting w zakresie usprawniania procesów.
Udało się zrealizować cel współpracy - przygotowanie organizacji do realizacji dużych projektów, przygotować strukturę i procedury do ich obsługi. Prowadzone działania stworzyły podstawę i przygotowały pole kolejnych usprawnień, i już na chwile obecną możliwy był 3-krotny wzrost obrotów a planowany jest dalszy dynamiczny wzrost.
Firma TOC Consulting jest godnym polecenia partnerem, z którym zamierzamy współpracować w przyszłości.


Tomasz Dąbrowski
Prezes Zarządu KDS Sp.z o.o.
2013

Firma KDS Sp.zo.o. miała okazję współpracować z Panią Agnieszką Szepielow z firmy TOC Consulting.
Pani Agnieszka Szepielow uczestniczyła jako konsultant we wdrażaniu teorii ograniczeń w naszej firmie.
W ciągu roku współpracy udało się zwiększyć zyskowność o 30%, podnieść poziom terminowości dostaw o 25% oraz zdecydowanie polepszyć przepływ informacji w naszej organizacji.
Doświadczenie i duże zaangażowanie Pani Agnieszki Szepielow pozwoliło sprawnie przejść cały proces.
Firma KDS Sp. z o.o. rekomenduje usługi Pani Agnieszki Szepielow jako skutecznego konsultanta i rzetelnego partnera.

 

Mariusz Czarnecki
Dyrektor ds. Informatyki PREVAC Sp. z o.o.
2012

"TOC to nie tylko metody zarządzania, to bardziej filozofia, sposób patrzenia, który zmienia nasze dotychczasowe przekonania w wielu aspektach naszego życia zarówno zawodowego, jak i osobistego.
Przed udziałem w szkoleniach byłem już po lekturze kilku pozycji książkowych, artykułów i wykładów internetowych z cyklu Teorii Ograniczeń, ale dopiero zawartość merytoryczna tych szkoleń, sposób ich prowadzenia oraz świetne przygotowanie Prowadzących pozwoliły mi na pełniejsze zrozumienie wielu zagadnień zarządzania i kultury TOC.

Po powrocie ze szkoleń z nowym zapałem kontynuowaliśmy rozpoczęte już wcześniej prace związane z wykorzystaniem TOC w projektach i produkcji. Po kilku miesiącach prac w projektach i wdrażaniu metodyki CCPM otrzymaliśmy niewiarygodne przyspieszenie realizacji  prac projektowych sięgające 85% skrócenia pierwotnie zakładanego czasu projektowania bazującego na naszych wcześniejszych doświadczeniach. Stan ten utrzymuje się nadal :)

Prace produkcyjne z wdrożeniem TOC w produkcji nadal trwają i jak tylko będziemy mieć ich wyniki chętnie się nimi podzielimy."

 

Adam Salamon, Production Director
Prevac Sp. z o.o.
2014

Szkolenia prowadzone przez Firmę TOC Consulting dają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Wiele z problemów produkcyjnych daję się rozwiązywać stosunkowo prostymi mechanizmami. Filozofia TOC wskazuje w jasny sposób, na których odcinkach należy się skoncentrować. Ćwiczenia praktyczne prowadzone podczas zajęć bardzo trafnie oddziałują na uczestników i dają bodźce do wdrożenia nowej filozofii na własnym obszarze produkcyjnym. Po wprowadzeniu TOC uzyskano znaczne skrócenie czasu przepływu zleceń przez warsztat produkcyjny, poprawie uległa także terminowość dostaw. Bardzo istotnym aspektem jest także zmniejszenie liczby zleceń będących w trakcie produkcji co daje większą przejrzystość i daje możliwość kierowania się bodźcami wizualnymi. Na pierwszy rzut oka widać na jakich odcinkach nastąpiło spiętrzenie produkcji. Ta metoda zarządzania wydaje się być bardzo trafioną dla naszego projektowego profilu produkcji.


Piotr Kopacz
Prokurent, Altha Powder Metallurgy
2011

Teoria ograniczeń okazała się podejściem dużo bardziej dojrzałym i systematycznym a do tego znacznie skuteczniejszym niż metody stosowane dotychczas. Skuteczność TOC polega na jej prostocie i logicznej analizie otaczającej nasz rzeczywistości.

Wg mnie największą praktyczną zaletą TOC jest dopasowanie rozwiązań do praktycznych potrzeb przedsiębiorców. TOC udało się wyzbyć mentalności która w wielu obszarach stawała się barierą blokującą rozwój firmy.

W rezultacie w ramach teorii ograniczeń udało się nam zmienić nastawienie zespołu i skierować całą energię z „blokowania” na rozwój i wdrażanie nowych projektów. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam iż po Akademii TOC bezpowrotnie zmieniliśmy sposób zarządzania firmą a każde pojawiające się ograniczenie stało się „tylko” jednym z elementów z jakim należy się zmierzyć.

Serdecznie polecam Akademię TOC

Rezultaty przedstawiają się następująco:

 1. Zwiększenie produkcji o 23%
 2. Terminowość z 75% do 97%
 3. Zmniejszenie braków o 1,12%
 4. Zwiększenie rentowości o 2,76%
 5. Mniejszy chaos na produkcji  „niemierzalne”…

.. i wciąż poprawiamy

 

Maciej Tomaszewski
Koordynator Projektów CRM, Pivotal Polska
2011

Nie polecam Akademii TOC osobom, które niczego nie zamierzają zmieniać zarówno w swojej organizacji jak i w życiu osobistym.  Po uczestnictwie w cyklu warsztatów Akademii, zaczyna się patrzeć inaczej na świat i mechanizmy, które nim żądzą. Narzędzia, które poznają uczestnicy podczas kolejnych sesji Akademii TOC pokazują im, że otoczenie, wychowanie i ogólnie przyjęte paradygmaty nie powinny być przyjmowane bez jakiejkolwiek refleksji przy podejmowaniu decyzji, zarówno tych biznesowych jak i osobistych.

Decydując się na uczestnictwo w Akademii TOC byłem już po wcześniejszej lekturze kilku książek Goldratta oraz miałem już pojęcie na temat stosowania najbardziej popularnych narzędzi zarządczych, takich jak CCPM czy DBR. Podobała mi się ich prostota i innowacyjność, jednak traktowałem te narzędzia na równi z innymi popularnymi metodykami takimi jak Lean czy SixSigma. Podczas uczestnictwa w Akademii TOC odkryłem, że teoria ograniczeń to coś więcej niż kolejna metodyka zarządzania. Jest to cała filozofia, która zamiast konkurować z innymi metodykami powinna być stosowana przez menedżerów jako punkt wyjścia przed podjęciem decyzji jaką metodykę wybrać do rozwiązania problemów biznesowych.

Akademia pozwala dodatkowo odkryć, że to wcale nie twarde narzędzia tylko te miękkie są największą siłą TOC i stoją u podstaw każdego innego rozwiązania TOC. W dzisiejszym turbulentnym środowisku biznesowym trafne podejmowanie decyzji i gaszenie pożarów staje się coraz ważniejszą kompetencją menedżerską. Narzędzia logicznego wnioskowania w połączeniu z systematycznym podejściem uzgadniania rozwiązania problemu pozwalają wychodzić poza utarte schematy, odkrywać nowe horyzonty kreatywności i rozwiązywać konflikty. Na co dzień pracuję w reżimie projektowym przy wdrożeniach systemów informatycznych optymalizujących procesy biznesowe. Narzędzia TOC są proste w stosowaniu a dzięki pewnej systematyce stosowania możliwe było wprowadzenie ich do pracy w zespołach projektowych oraz w warsztatach analitycznych u klientów.

W efekcie zastosowania narzędzi logicznego wnioskowania w pracy zespołowej osiągnięto:

 • poprawę komunikacji w zespole poprzez uświadomienie i skupienie na podstawowych problemach do rozwiązania,
 • obniżenie poziomu konfliktów dzięki znajomości chmury przez większość członków zespołu,
 • eliminacja niektórych ryzyk projektowych we wcześniejszych etapach projektu,
 • zmniejszenie oporów przed zmianą dzięki narzędziom uzgadniania rozwiązania,
 • w fazie retrospekcji kończonych projektów polepszenie wyciągania wiedzy na potrzeby organizacji przyszłych projektów.

 

Konrad Grondek
Dyrektor Produkcji, branża motoryzacyjna

2009

"To zdumiewające, że na szkoleniu z zakresu produkcji, przedsięwzięć, dystrybucji, marketingu pokazywane są narzędzia, które są podstawą rozwiązań z tych obszarów,  a jednocześnie można je zaliczyć do "miękkich umiejętności" mających zastosowanie w wielu obszarach, także w życiu prywatnym. Wiele ćwiczeń, symulacji w przystępny sposób pokazuje wady dotychczasowych rozwiązań powszechnie stosowanych w firmach, a jednocześnie pokazuje sposób wdrożenia i zyski z metodologii TOC.
Co można zyskać po wdrożeniu rozwiązań TOC przekazywanych podczas w Akademii? Całkiem niezłe wyniki - w ciągu 3 tygodni zmiana z nieterminowego dostawcy w realizującego zamówienia na poziomie 100%; poprawę realizacji zamówień (bliską 100%) przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zapasów półproduktów i wyrobów gotowych.
Gorąco polecam, z jednym zastrzeżeniem - po Akademii TOC firma nie będzie już wyglądała tak, jak wcześniej."

 

Tomasz Ogórkiewicz, Dyrektor Fabryki Kuchni
Amica Wronki S.A.
2006

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie podziękować za zachęcenie i umożliwienie mi udziału w I edycji studiów podyplomowych z Zarządzania Ograniczeniami.

Udział w tych studiach i jakość przekazanej przez was wiedzy pozwoliła mi dojrzeć nieznane dotychczas sposoby zarządzania ograniczeniami, tak często spotykanymi we wszelkich systemach.

Już w trakcie studiów, prowadząc projekt dyplomowy, jednocześnie wdrażając go w życie w mojej firmie – napotkałem się z moim zespołem na nieznane dotychczas, drzemiące moce produkcyjne. Olbrzymi, ukryty przed naszymi oczyma potencjał w Fabryce Kuchni został w bardzo szybkim czasie rozbudzony – przynosząc 35% wzrost produkcji – bez żadnych nakładów inwestycyjnych.

Jednocześnie spadły nam zapasy w produkcji w toku, co znacząco wpłynęło zarówno na finanse firmy, jak i jakość i wydajność.

Przyznam, że zdobyta wiedza procentuje, cały czas przynosząc dalsze efekty.

Uzyskana u Was umiejętność rozwiązywania konfliktów pozwoliła wprowadzić organizację Fabryki Kuchni na wyższy poziom organizacyjny, przekształcając się w organizację samouczącą, nie wymagającą wielu ingerencji menedżerskich.

Gratuluję pomysłu i życzę sukcesów we wdrażaniu wszystkich pomysłów zawartych w Teorii Ograniczeń, mając nadzieję, że wiedza ta wpłynie znacząco na rozwój i konkurencyjność polskich firm.

 

Adam Solak, Prezes
Infra-Tel

Firma Werbel (obecnie TOC Consulting) wywiązała się ze zobowiązań kontraktowych. W okresie naszej współpracy osiągnęliśmy znaczące rezultaty, będące wynikiem dokonania zmian organizacyjnych oraz wprowadzenia nowych procedur i sposobów mierzenia opartych o Teorię Ograniczeń.

 

Wojciech Gieburowski, Prezes
Klose - Pomorska Fabryka Mebli w Nowem

"Otrzymałem tę książkę [Cel – doskonałość w produkcji] w chwili, gdy nasze przedsiębiorstwo było w sytuacji kryzysowej, delikatnie mówiąc. Przeczytałem i dostałem zastrzyk nowej energii i pewności w działaniu. Zaraziłem swój zespół. Osiągnęliśmy sukces. Pochwalę się tylko, że dzisiaj zeszliśmy z zapasów wyrobów gotowych z 15 mln do 2 mln zł, a cykl produkcyjny skróciliśmy z 30 do 8 dni - zniknął problem wąskich gardeł - to wszystko przy ciągłym wzroście sprzedaży. Dziękuję".

 

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

AKADEMIA TOC I STUDIA PODYPLOMOWE

 

Mariusz Perłowski, Kierownik ds. planowania
SITS
2015
Efekty szkolenia – sesja, w której brałem udział uświadomiła mi potrzebę prawidłowej komunikacji potrzeb, odpowiedniego ich definiowania wewnątrz organizacji (na wskroś działów/stanowisk kierowniczych z różnych obszarów Firmy), ale i codziennej pracy nad jednolitym rozumieniem danego obszaru. Przedstawione w trakcie szkolenia treści pomogły nam stworzyć masterplany produkcyjne uwzględniające możliwości pozyskania mocy wytwórczych w danych okresach roku z jeszcze większą szczegółowością, ale i jak się okazuje - efektywnością. M.in. dzięki prawidłowej definicji potrzeb produkcyjnych (uzupełniającej nasze wewnętrzne dotychczas prace) - skracamy Lead Time (wydłużony w zeszłym roku do najdłuższego w historii Firmy), obserwujemy również najlepsze z dotychczasowych otwarcie roku w zakresie terminowości (97,5% zamówień).


Marcin Olszewski, Technolog
Zakład Stolarki Budowlanej "CAL"
2015
Akademia TOC dała nowe spojrzenie na całą produkcję. Przestaliśmy skupiać się na rzeczach które wcześniej wydawały się dla nas ważne a zaczęliśmy obserwować i pracować nad ograniczeniem (tam gdzie rzeczywiście były problemy). Całe szkolenie odbywało się miłej i przyjaznej atmosferze oraz było bardzo rzeczowe dzięki kompetencjom i doświadczeniu Agnieszki i Krzyśka. Szkolenie pokazuje narzędzie do rozwiązywania dylematów, konfliktów pozwalających wybrać odpowiednią ścieżkę, jest też wiele gier i symulacji pozwalających zrozumieć gdzie jest ograniczenie i co trzeba zrobić żeby usprawnić produkcję.

Na pewno jest to dobra inwestycja zarówno w rozwój zawodowy i prywatny.

 

Dorota Szczakowska, Supply Chain Manager
2015
Cykl szkoleń w ramach Akademii TOC umożliwia przyswojenie założeń składających się na teorię ograniczeń oraz przetestowanie narzędzi logicznego myślenia wykorzystując przykłady z codziennego funkcjonowania firmy, jednostki.
Narzędzia promują analityczne podejście do rozwiązywania problemów, pomagają wydobyć często ukrytą potrzebę oraz kwestionować jednotorowość założeń.
Wykorzystanie gamifikcacji w szkoleniach sprawia, że czas mija niepostrzeżenie, a wiedza pozostaje utrwalona.
Jeżeli miałabym wymienić jeden ze szczególnie fascynujących wykładów, byłaby to część poświęcona zarządzaniu projektami.
Polecam szkolenia profesjonalistom zainteresowanym usprawnianiem organizacji i rozwiązywaniem problemów zapominając o niezdrowych kompromisach.

 

Aneta Rządkowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Poszkodowanych
Allianz TUiR
2015
Akademia
Akademia TOC dała mi przede wszystkim możliwość zrobienia „stop klatki” i spojrzenia na firmę i jej procesy z góry. Okazało się, że branża ubezpieczeniowa też ma swoją taśmę produkcyjną, też posiada zapasy i wąskie gardła, które nie różnią się aż tak bardzo od tych w firmach produkcyjnych. Teoria TOC daje odpowiedzi na wiele pytań – bez względu na dziedzinę, którą reprezentujemy.

Odkryciem dla mnie były również narzędzia TOC i możliwość ich wykorzystania nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym :-)

Godny podkreślenia jest także fakt, że Akademia TOC jest uniwersalna – wiele wyniosą z niej zarówno osoby reprezentujące średnią kadrę zarządzającą, jak i te z większym bagażem doświadczeń tzn. dyrektorzy czy prezesi firm, odkrywane prawdy (te banalne i te nie trywialne :-)) są interesujące zarówno dla laików, jak i osób z dużym doświadczeniem w optymalizacji procesów.
Polecam wszystkim.


Rafał Płotnicki, Senior Manager, Performance Improvement
Ernst & Young Business Advisory
2015
Świetnie prowadzone szkolenie i przygotowani wykładowcy! Przekazywana wiedza jest utrwalana poprzez odpowiednio dobrane i ciekawe ćwiczenia oraz symulacje. Bardzo merytoryczni prowadzący moderują szkoleniowe sesje w kierunku interaktywnej formy zajęć. Integrują przy tym uczestników, dzięki czemu wymiana wiedzy i synergia zespołu podczas rozwiązywania praktycznych zagadnień stanowi ogromną wartość dodaną szkolenia. Ukończenie szkolenia nie tylko pozwala na zrozumienie koncepcji i narzędzi ToC, ale inspiruje do ciągłego doskonalenia procesów i budowania w tym kierunku kultury organizacyjnej.

 

Michał Czapek
2014

Cykl szkoleń w ramach Akademii TOC (2013-2014) był dla mnie bogatym uzupełnieniem i usystematyzowaniem wiedzy zawartej w książkach i artykułach dotyczących Teorii Ograniczeń. Akademia dała mi możliwość poznania osób posiadających rzeczywistą, praktyczną wiedzę nt. TOC, przekładalną na realny i zauważalny wynik biznesowy. Otrzymałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i wskazówki pomocne nie tylko przy wdrożeniu, ale i codziennym zarządzaniu. Pani Agnieszka Szepielow i Pan Krzysztof Abramowski inspirują zaangażowaniem, kompetencjami, ale przede wszystkim postawą systemowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, stanowiącą podstawę wysokiej kultury pracy w firmie i osiągania przewidywalnych rezultatów nie będących efektem przypadku, chwilowej koniunktury etc.
W grupie osób nastawionych na rzeczywiste wyniki biznesowe stawiamy sobie cel podniesienia w sposób zauważalny i kontrolowany poziomu produktywności naszego przedsiębiorstwa. Działamy w środowisku ściśle projektowym (branża dużych projektów architektonicznych). Na pewno pochwalimy się rzeczywistymi wynikami; wiedza zdobyta na Akademii TOC będzie miała w nich swój trudny do przecenienia udział.


Adam Dziwoki, Technical & Sales Director
Prevac Sp. z o.o.
2014

Sesje TOC  w których uczestniczyłam spełniły  moje  oczekiwania.  Wiedza przekazana była w sposób uporządkowany i zrozumiały, poparta wieloma przykładami z życia.
Wiele z informacji ze szkoleń   byłem w stanie wykorzystać i wdrożyć podczas codziennej pracy, a o to głównie chodziło;)
Na pewno się kiedyś znowu  zamelduje

 

Adam Salamon, Production Director
Prevac Sp. z o.o.
2014

Szkolenia prowadzone przez Firmę TOC Consulting dają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Wiele z problemów produkcyjnych daję się rozwiązywać stosunkowo prostymi mechanizmami. Filozofia TOC wskazuje w jasny sposób na których odcinkach należy się skoncentrować. Ćwiczenia praktyczne prowadzone podczas zajęć bardzo trafnie oddziałują na uczestników i dają bodźce do wdrożenia nowej filozofii na własnym obszarze produkcyjnym. Po wprowadzeniu TOC uzyskano znaczne skrócenie czasu przepływu zleceń przez warsztat produkcyjny, poprawie uległa także terminowość dostaw. Bardzo istotnym aspektem jest także zmniejszenie liczby zleceń będących w trakcie produkcji co daje większą przejrzystość i daje możliwość kierowania się bodźcami wizualnymi. Na pierwszy rzut oka widać na jakich odcinkach nastąpiło spiętrzenie produkcji. Ta metoda zarządzania wydaje się być bardzo trafioną dla naszego projektowego profilu produkcji.

 

Iwo Markowski, Z-ca Dyrektora Finansowego
Marwit Sp. z o.o.
2014

Akademia TOC dała mi zupełnie nowe spojrzenie na świat. Na świat w kontekście biznesowym, ale również pozabiznesowym. Jestem pod wrażeniem spójności koncepcji – łączącej czasami tak odległe elementy jak marketing z produkcją.
Wiem, ze od momentu uczestnictwa w Akademii nic już nie będzie jak przedtem. Nowa jakość wkroczyła w moje życie.

 

Wojciech Lorens, Kierownik ds. Rozwoju Systemów Medycznych
Medicover
2014

Zajęcia w ramach Akademii pozwoliły mi zrozumieć, że TOC to przede wszystkim zmiana paradygmatu myślenia i podejścia do rzeczywistości, co pozwala dostrzegać prostotę w pozornie skomplikowanej i złożonej sytuacji. To także zupełnie nowa, oryginalna, a co najważniejsze, skuteczna w swej logicznej konstrukcji metoda rozwiązywania problemów - w duchu współpracy i poszukiwania synergii wszystkich uczestników tego procesu.

Wcześniejsze doświadczenia z lekturą książek dr Goldratta dały mi przedsmak możliwości stwarzanych przez zastosowanie TOC, ale dopiero szkolenia wskazały jak realnie rozwijać umiejętności w tej dziedzinie, pozwalając zapoznać się z konkretnymi narzędziami TOC i optymalnymi sposobami ich użycia, co oznacza między innymi właściwy dobór narzędzia do rodzaju i skali problemu, a następnie systematyczne i konsekwentne osiąganie efektywnego rozwiązania.

Kluczem do sukcesu były tu moim zdaniem:  bardzo dobry dobór materiałów szkoleniowych, ciekawy sposób prowadzenia zajęć uwzględniający praktyczne ćwiczenia i przykłady, a przede wszystkim świetne przygotowanie osoby prowadzącej – z jednej strony dogłębna, praktyczna znajomość TOC, z drugiej strony otwartość na trudne i nieszablonowe pytania.

Z przyjemnością mogę polecić szkolenia oferowane przez Akademię TOC każdemu, kto chce twórczo zmieniać swoje otoczenie (nie tylko w sferze biznesowej, ale również osobistej), wypracować mentalność ukierunkowaną na pozytywne, nieszablonowe myślenie i osiąganie sukcesu na dużą skalę, skutecznie pokonywać bariery blokujące rozwój i zamieniać konflikty we współpracę.

 

Konrad Karwowski
Siemens Sp. z o.o.
2012
Warsztaty, w których wziąłem udział wiele mi dały. Koncepcje jakie wypracowujemy w mojej małej grupie coraz częściej wypływają na szersze wody.

 

mgr inż. Kacper Kręcioch
Kingspan Polska
2008

Pragnę zarekomendować wszystkim początkującym jak i tym bardziej doświadczonym menagerom podyplomowe studia z „ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI TOC”. Zarówno program zajęć jak i sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność prowadzących są gwarancją starannego przygotowania do wdrożenia technik TOC w obszarze swoich kompetencji. Same techniki TOC są doskonałym narzędziem zwiększającym efektywność produkcji w sposób alternatywny do opacznie pojmowanych metod lean manufacturing. Dla miłośników technik rodem z TPJ (Toyota Production System) jest to doskonałe uzupełnienie i poszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy gwarantujące rozwój osobisty i zawodowy.

 

Tadeusz Hajnowski
Prezes Zarządu, Tester Sp. z o.o.
2011

Serdecznie dziękuję za mile i bardzo pożytecznie spędzony czas w trakcie ostatniej sesji Akademii [TOC 2011].
Mimo, że wcześniej czytałem nt. narzędzi TOC , nie mogłem sobie z nimi poradzić. Brakowało mi, jak się dopiero na zajęciach okazało, pewnego istotnego elementu - świadomości, że narzędzia to tylko wsparcie pewnych procesów myślowych. Posługiwanie się nimi w oderwaniu od procedur w tych procesach, nie ma większego sensu. Zajęcia bardzo mi pomogły, usystematyzowały to, co już wiem, dostarczyły nowej wiedzy, ale, żeby nie było zbyt słodko, odsłoniły następny obszar niekompetencji. I znów trzeba się uczyć.

 

Artur Smolik
Prezes Zarządu, Cerkolor Sp. z o.o.
2011

Kadra Zarządzająca Cerkolor sp. z o.o. uczestniczyła w Akademii TOC [2010 jesienna edycja] zorganizowanej i prowadzonej przez firmę TOC Consulting.
Było to dla nas inspirujące i twórcze doświadczenie. W teoretyczny i praktyczny sposób „dotknęliśmy” problematyki zarządzania ograniczeniami. Nie bez znaczenia pozostaje forma i profesjonalizm prowadzących, ze strony TOC Consulting.
Zainspirowani prostotą i logika rozwiązań proponowanych w TOC, rozpoczęliśmy wdrażanie elementów teorii ograniczeń w produkcji i dystrybucji. Przed nami wyzwania w obszarach sprzedaży, HR, finansach, projektach.
Serdecznie dziękujemy.

 

Konrad Grondek
Dyrektor Produkcji, branża motoryzacyjna

2009
To zdumiewające, że na szkoleniu z zakresu produkcji, przedsięwzięć, dystrybucji, marketingu pokazywane są narzędzia, które są podstawą rozwiązań z tych obszarów,  a jednocześnie można je zaliczyć do "miękkich umiejętności" mających zastosowanie w wielu obszarach, także w życiu prywatnym. Wiele ćwiczeń, symulacji w przystępny sposób pokazuje wady dotychczasowych rozwiązań powszechnie stosowanych w firmach, a jednocześnie pokazuje sposób wdrożenia i zyski z metodologii TOC.
Co można zyskać po wdrożeniu rozwiązań TOC przekazywanych podczas w Akademii? Całkiem niezłe wyniki - w ciągu 3 tygodni zmiana z nieterminowego dostawcy w realizującego zamówienia na poziomie 100%; poprawę realizacji zamówień (bliską 100%) przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zapasów półproduktów i wyrobów gotowych.
Gorąco polecam, z jednym zastrzeżeniem - po Akademii TOC firma nie będzie już wyglądała tak, jak wcześniej.


Mariusz Plewka 
Production Manager SWEDWOOD Poland Oddział w Lubawie Grupa IKEA
2005
Do tej pory myślałem, że rozwiązywanie problemów, szczególnie w sytuacjach, kiedy istnieje wiele dylematów, to umiejętność ludzi o specjalnej intuicji menedżerskiej, wykształconej przez lata praktyki. Studia TOC pokazały jednak, że znając i stosując określone narzędzia, skuteczne decyzje mogą podejmować również jeszcze "niedoświadczeni". Polecam je wszystkim, którzy nie wierzą, że zarządzanie może być łatwiejsze.


Dariusz Szulc 
Szef Produkcji Belma Accessories Systems Bydgoszcz
2010
Menadżerowie w swojej praktyce zawodowej spotykają się wieloma problemami. Codzienne zadania, ilość problemów i konfliktów do rozwiązania powodują, że podejmują decyzje na podstawie własnego doświadczenia, nabytych umiejętności zarządzania i niejednokrotnie na podstawie rutyny. (…). Używając narzędzi TOC eliminujemy rutynę, która jest zabójcza dla właściwej oceny problemu w procesie decyzyjnym. 
(…). 
Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoliła mi na stworzenie programów naprawy w obszarze produkcji, skuteczne wdrożenie projektu zwiększenia wydajności wąskiego gardła, a stosowanie „chmury” ułatwiło prawidłowe rozwiązanie problemu. Menadżerowie stosując narzędzia TOC w praktyce przyczyniają się do poprawy wyników firmy. 
Z tego powodu polecam studia TOC dla szerokiego grona menadżerów różnych specjalności.

 

Dariusz Maciągowski 
Industrial Engineer Philips Lighting Poland S.A.
2005
Studia z zakresu Teorii Ograniczeń pozwoliły mi poznać alternatywną strategię rozwoju procesu produkcyjnego.

 

Mateusz Kowalczykiewicz
ABB
2007

Zanim zdecydowałem się na studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej miałem juz do czynienia z Teorią Ograniczeń. Głównym motywem udziału było pogłębienie mojej wiedzy oraz chęć zobaczenia praktycznych przykładów wdrożeń tej teorii w innych firmach.

Na pewno w pełniejszym zrozumieniu metody pomógł mi symulator procesu produkcyjnego, dzięki któremu można szybko zauważyć, że próba optymalizacji wykorzystania wszystkich zasobów, maszyn w zakładzie produkcyjnym nie koniecznie musi przynieść pozytywne rezultaty. Teoria Ograniczeń zmusza by patrzeć na system jako całość a nie jako zbiór odrębnych podsystemów.

Studia te w szczególności polecam dyrektorom oraz kierownikom, którzy nie do końca są przekonani, że zarządzanie może być łatwiejsze oraz przyjemne, jeżeli zastosuje się odpowiednie metody. Wdrożenie Teorii Ograniczeń pozwoli "ugasić" wiele pożarów bezpowrotnie.

 

Siemowit Kalukiewicz
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji w dużej firmie produkcyjnej
jednocześnie Doktorant na Wydziale Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej

2005
Będąc uczestnikiem pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych z Zarządzania Ograniczeniami prowadzonych przez wykładowców Goldratt Group, współtwórców metody TOC, otrzymałem kompendium wiedzy w zakresie zarządzania ograniczeniami. Podczas zajęć popartych licznymi przykładami i ciekawymi ćwiczeniami, miałem przyjemność poznać dogłębnie zagadnienia najbardziej mnie interesujące związane z zarządzaniem produkcją oparte na metodyce TOC, dające zastosować się skutecznie w praktyce. Poznałem ponadto szereg narzędzi logicznego wnioskowania, zagadnienia związane z zarządzaniem w produkcyjnym środowisku wieloprojektowym, dystrybucją oraz finansami.
Na pewno dalej będę poszerzał wiedzę na ten temat, gdyż wart jest on większego zainteresowania oraz przede wszystkim praktycznego zastosowania.

 

 

WPROWADZENIE DO TOC

Krzysztof Huńka ,
PPH Mega, Koordynator biura projektów

2015
Przyjechałem na
„Wprowadzenie do TOC” aby ugruntować swoją wiedzę zdobytą z książek i internetu. Nie zawiodłem się! Pani Agnieszka z ogromną pasja wprowadziła wszystkich w podstawowe tajniki TOC, zaciekawiła i zainspirowała do dalszego rozwijania się w tym temacie. Dziękuję i polecam.

uczestnik szkolenia
Bardzo podobało mi się łączenie teorii z praktycznymi przykładami i zobrazowanie praktycznego zastosowania
filmem

Marek Chwierut, Prezes Zarządu
C-LON Integracja Systemów Informacyjnych

2013
S
zkolenie „Wprowadzenie do TOC” zmienia sposób myślenia. Otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów.

Wcześniej czytałem „Cel” Goldratta. Jak wszystkie książki „o nowym”. Lekko nudna.
Pani Szepielow potrafi podczas szkolenia zrobić coś dziwnego.

Obecnie wiem, że TOC jest niesamowicie nowatorskie, ciekawe i niezbędne! Szkolę się dalej.
Dzięki Ci, TOC!

 

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ NA ZAPAS I NA DOSTĘPNOŚĆ

Jarosław Żytowicz, Dyrektor Sprzedaży
MARWIT Sp. z o.o.
2014

sesja dała nam bardzo dużo do myślenia. Mamy sporo przemyśleń i wniosków. Była najogólniej mówiąc bardzo odkrywcza. Jednocześnie jej forma była bardzo ciekawa – po prostu inna, niestandardowa.

Gabriela Juda
2014

Na szkolenie TOC trafiłam w ramach projektu unijnego 'Na pomoc pracy". Szkolenie wybrałam sama, kierując się ogłoszeniami o pracę, które w tamtym okresie pojawiały się w internecie. Szkolenie było dla mnie nowym doświadczeniem, ponieważ do tej pory nie pracowałam w miejscach, gdzie niezbędne byłoby planowanie produkcji. Dzięki temu szkoleniu nabyłam nowych umiejętności (m.in. planowania produkcji na ograniczeniach), poznałam problemy, z jakimi borykają się pracownicy pracujący w zakładach, gdzie prawidłowe zaplanowanie wszystkich etapów produkcji ma ogromny wpływ na zyski firmy. Ponadto wysokie kompetencje prowadzących  szkolenie oraz bezstresowa atmosfera, sprawiły, że  poznawanie TOC było łatwe i przyjemne.
Liczę na to, że zdobyty na szkoleniu certyfikat, ułatwi mi dalsze poszukiwania pracy.

 

Sebastian Skowronek
Kierownik Sekcji Produkcji P4b
NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
2012

Pani Agnieszko, dziękujemy za przeprowadzenie sesji szkoleniowej S2: Zarządzanie produkcją na zapas i na dostępność, szkolenie bardzo nam się podobało i wiele wniosło do codziennej pracy.
Szczególnie ciekawa i nie spotykana dotychczas na różnych innych szkoleniach była praca na symulatorze.

 

Roman Dziok
2011
We wrześniu i październiku 2011 uczestniczyłem w szkoleniach "Wprowadzenie do TOC" i "Zarządzanie produkcją na zapas i na dostępność".
Szkolenia zostały zorganizowane w ramach Akademii TOC, przez firmę TOC Consulting.
W mojej ocenie zostały one przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Trenerzy, p.Agnieszka i p.Krzysztof wykazali się odpowiednimi kompetencjami i wiedzą. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów co stanowiło dla mnie dodatkowy atut, gdyż jak powszechnie wiadomo trening czyni mistrza.
Szkolenia organizowane przez TOC Consulting mogę polecić wszystkim osobom zainteresowanym Teorią Ograniczeń.

 

Łukasz Hadaś
Politechnika Poznańska

2005
Wasz kurs na którym miałem przyjemność uczestniczył był bardzo interesujący Jego najsilniejszą stroną była tematyka - mało jeszcze znana Teoria Ograniczeń oraz możliwość realizacji symulacji komputerowych.
Niewątpliwie kurs ma jedną wielką zaletę....
rozbudza zainteresowania Teorią ograniczeń i jej praktyczną realizacją w obszarze produkcji, dystrybucji czy zarządzania projektem.
Co niewątpliwie ma miejsce w przypadku mojej osoby, a szczególnie połączenie aspektów
produkcji oraz zarządzania projektem w jednostkowym wytwarzaniu wyrobów złożonych.

 

Dariusz Maciągowski 
Industrial Engineer Philips Lighting Poland S.A.
2005
Dla inżyniera wdrażającego LM szczególnie przydatna okazała się wiedza z zakresu zarządzania buforami. W zrozumieniu metody pomógł mi symulator produkcyjny, dzięki któremu zrozumiałem jak fatalna w skutkach okazać się może maksymalizacja wykorzystania maszyn czy produkcja w partiach.


NARZĘDZIA LOGICZNEGO WNIOSKOWANIA

 

Jacek Łatkowski
R&D Director, PREVAC Sp. z o.o.
2014

" ...... wszystko co w życiu planujemy ma na celu swoją realizację i to zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Budujemy dom, planujemy ślub, wakacje, czy też planujemy wdrożyć w firmie nowy produkt na rynek.
Każde z tych przedsięwzięć z pewnością zakończy się sukcesem, jeżeli tylko będziemy kierować się konsekwencją , a przede wszystkim -  logicznym wnioskowaniem, które przecież każdy z nas potrafi.
Należy też podkreślić, że nasz plan nawet gdy podlega zmianom zawsze może być uwieńczony sukcesem zgodnie z oczekiwaniami, jeżeli tylko odpowiednio będziemy nim kierować i starać się mieć go na każdym etapie pod kontrolą.
Na pewno jedną z metod, którą może nam zdecydowanie to ułatwić jest narzędzie logicznego wnioskowania, jakim jest TOC.
Jest na rynku obecnie wiele technik, czy też rozwiązań, którymi można podążać, aby realizować swoje plany, ale TOC z całą pewnością się sprawdza i z całą pewnością mogę to potwierdzić na własnym przykładzie.
Będąc managerem w firmie rozwojowo-produkcyjnej na co dzień spotykam się z problemami zarówno skomplikowanych projektów, produkcji jak i sprzedaży.
W każdym z tych obszarów z całą pewnością przydatne jest TOC, które nie ukrywam w życiu prywatnym też się sprawdza.
Wiele informacji, które zostały mi przekazane - a co najważniejsze również przećwiczone podczas warsztatów, wydają się być oczywiste. Nie zmienia to jednak faktu, że warto regularnie przypominać sobie o dobrych praktykach no i po prostu je stosować.

Sposób prowadzenia warsztatów na prawdę jest godny polecenia. Nie jest to tylko teoria, ale tak jak zaznaczyłem, również wiele praktycznych przykładów, które pozwalają poradzić sobie z dosłownie KAŻDYM problemem. A to dodatkowo wszystko prowadzone w przyjemnej atmosferze i z profesjonalnym podejściem wykładowców.
Zdecydowanie polecam warsztaty prowadzone przez TOC Consulting i z chęcią będę do nich wracał, jeśli będzie tylko takowa możliwość ...."

 

Uczestnik szkolenia
Wykorzystam przykłady, które sam analizowałem w najbliższym projekcie, po rozwiązaniu niektórych kwestii, w chwili obecnej przewiduję pozytywne wyniki


Uczestniczka szkolenia
2014

1) sposób prowadzenia przez Panią tematu, poprzez dostosowanie tempa przekazu do każdego uczestnika, pozwolił mi na skonfrontowanie nowej

idei i sposobów jej praktycznego wdrażania z dotychczasowymi, wynikającymi z odmiennych teoretycznych podejść do rozwiązywania

sytuacji problemowych. Oznacza to, że miałam w trakcie szkolenia czas na modyfikację nawyków interpretacyjnych. Konfrontacja nowego ze

starym wymaga czasu i spokoju i to dostałam w ofercie szkoleniowej.

2) Indywidualizacja podejścia do uczestników, opierajaca się na omawianiu "twarzą w twarz" sposobu wykonania ćwiczenia  na każdym

etapie, pomagała mi w rewidowaniu "nowego ze starym". Metoda tym cenniejsza, że pozwalała na zmniejszenie niepokoju przed ocenami

innych uczestników, (zwłaszcza gdy uczestników dzieli dystans wieku i doświadczeń edukacyjnych).

3) Szkolenie nie było "zagadane" przez Panią.  Podstawy teoretyczne były dobrze ilustrowane w materiałach pomocniczych i zajmowały

proporcjonalnie równy czas z ćwiczeniami.

4) Stały kontakt wzrokowy, przekaz głosem i  gestykulacją miły w odbiorze, pomagał mi w skupieniu się na treści.

5) Warunki lokalowe (cisza), miejsce i wyposażenie sali były satysfakcjonujące.

Dziękuję.

 

Cezary Ciecieląg, Dyrektor Handlowy
Federal Mogul Bimet S.A.
2005

Narzędzia Logicznego Wnioskowania Teorii Ograniczeń pomagają w widzeniu, a nawet uczą prawidłowego widzenia otaczającej rzeczywistości (zawodowej i osobistej). (...) Zastosowałem już kilkakrotnie narzędzia TOC dla ważnych dla mnie problemów osobistych oraz zawodowych, i rzeczywiście rozbicie fałszywych założeń w moim wcześniejszym myśleniu jest w pewnym sensie uczuciem przyjemnego "wyzwolenia". Pozwala też robić nie drobne usprawnienia, a "skoki kwantowe"!

 

Adam Grabowski, Z-ca Dyrektora ds ekonomicznych
Swedwood Poland, Grupa IKEA
2005

Każdy z nas ma pełen pakiet doświadczeń i bardzo często sięga do niego w sytuacjach kryzysowych. W większości przypadków po drugiej, trzeciej lub czwartej próbuje udaje się rozwiązać problem. Wymaga to jednak dużego wysiłku i nigdy nie wiemy, z której strony ten sam problem wróci do nas..............

Efekt niepewności mogą obniżyć narzędzia oferowane przez TOC. Na pierwszy rzut oka wydają się zbyt rozbudowane i na początku dużo szybciej "wpadamy" na rozwiązanie intuicyjne. Po głębszym zastanowieniu szczególnie jeśli chcemy połączyć niepokojące informacje dochodzące z różnych działów firmy wydają się one wręcz niezbędne do efektywnego działania. Uwalniamy się również dzięki nim od pewnych swoich utartych schematów działania
Dlatego chciałem polecić TOC.


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO

Wojciech Lorens, Kierownik ds. Rozwoju Systemów Medycznych
Medicover
2014

Logicznie ułożony program: dobrze zidentyfikowane typowe problemy w środowisku jedno- i wieloprojektowym, przekonująco pokazane w jaki sposób TOC rozwiązuje kwestie, z którymi często nie radzą sobie inne metodyki. Dobry dobór ćwiczeń obrazujących skuteczność metody łańcucha krytycznego – ekstremalnie proste, ale bardzo działające na wyobraźnię i dające do myślenia.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I ZMIANĄ

 

uczestnik szkolenia
Nieunikniony w firmie jest proces zachodzących zmian. Dało to do myślenia jak wprowadzać zmiany , aby były one usprawnieniami, przynoszącymi korzyści.

uczestnik szkolenia
Polecam każdemu kto ma podwładnych i codziennie "sprzedaje" pomysły usprawnień, czasem takie, których sam jeszcze nie "kupił' - fantastyczny sposób i co najważniejsze - DZIAŁA! Przetestowałem na "niemożliwym" celu i udało nam się go osiągnąć!
A chmura gaszenia pożarów bezbłędna! - dzięki jej stosowaniu praca jest coraz rozsądniejsza

uczestnik szkolenia, kierownik produkcji
Przyznam, że przyszedłem niechętnie... sceptycznie podchodzę do "miękkich" szkoleń, my musimy mieć "twarde' rezultaty, ale tu się pozytywnie zaskoczyłem, była logika i proces - wreszcie dostałem TECHNOLOGIĘ do przeprowadzania zmian. dziękuję

 

USPRAWNIANIE PRODUKCJI - MIARY TOC

uczestnik szkolenia
Dobrze przekazany materiał, ciekawe przykłady i atrakcyjna forma pracy z symulatorem

uczestnik szkolenia
AHA! jeśli chodzi o sposób mierzenia i wyliczania korzyści - jeszcze dziś wieczorem przeliczam projekt, który mamy realizować w firmie. Miary też można zmieniać!!!


TOC W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

uczestnik szkolenia, Managing Director
2011

Dziękuję za wczorajsze szkolenie [TOC w marketingu i Sprzedaży]. Wdrażam ten sposób podejścia do procesu sprzedaży natychmiast.

 

uczestnik szkolenia
Czuję się niemal zażenowany prostotą tych rozwiązań i tym, że wcześniej ich nie zauważyłem, mam aż ochotę je odrzucić, albo powiedzieć, że od dawna tak robimy, ale to nieprawda a dalsze zwlekanie z wdrożeniem byłoby po prostu nieopłacalne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!!!


TOC W DYSTRYBUCJI I ŁAŃCUCHU DOSTAW

Dariusz Maciągowski 
Industrial Engineer Philips Lighting Poland S.A.

2005
Ciekawym doświadczeniem była tzw. Gra Piwna, która pokazuje jak duży wpływ na produkcje mają "sztuczne" skoki w popycie tworzone przez poszczególne ogniwa w łańcuchu dostaw. Gra Piwna pomogła mi zrozumieć dlaczego tak trudno uzyskać jest stały takt produkcyjny i jak ważne jest myślenie systemowe.
Miłym zaskoczeniem dla słuchaczy były również prezentacje filmów, na których zobaczyć mogliśmy wykład Goldratta czy studia przypadków wdrożenia TOC..


UCZELNIE

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek Warszawa, 5.11.2003 r.
Politechnika Warszawska

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Opinia dotycząca przedmiotu i celowości zorganizowania

studium podyplomowego „Zarządzanie ograniczeniami”

Opinię sporządzono na prośbę mgr inż. Mieczysława Grynia, prorektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

Teoria ograniczeń należy do mniej znanych w Polsce koncepcji doskonalenia organizacji. Jej twórcą i głównym popularyzatorem jest Eliyahu M.Goldrattt. Powstała w latach 70-tych, wywodzi się z pewnych problemów zarządzania produkcją jako początkowo kontr-propozycja a następnie rozszerzenie możliwości funkcjonalnych planowania potrzeb materiałowych (MRP). Jej pierwsza wersja nosiła nazwę OPT – Optimised Production Technology. Był to „zamknięty” dla użytkownika pakiet oprogramowania służący szczegółowemu planowaniu operatywnemu (harmonogramowaniu) produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem bilansowania zadań z możliwościami. Ważne okazało się ogólne podejście zastosowane przez Goldratta (szczegółowy algorytm, w przeciwieństwie do np. MRP, nigdy nie został oficjalnie opublikowany) – podejście procesowe oraz orientacja na wąskie gardła, ograniczające możliwości produkcyjne oraz przepływ (intensywność) procesów zaopatrzenia, transformacji surowców, materiałów w wyroby gotowe a następnie ich dystrybucję i sprzedaż. Koncepcja OPT została zrealizowana w postaci kilku złożonych systemów informatycznych, wykorzystywanych samodzielnie bądź też jako funkcjonalne rozszerzenia systemów MRP / ERP. Wkrótce na rynku pojawiło się wielu dostawców oprogramowania, świadczących ponadto usługi szkolenie, wdrożeniowe, itp. Osobiście na początku lat miałem 90-tych miałem możliwość zapoznania się z oprogramowaniem firmy Scheduling Technology Group (http://www.stgamericas.com). Zastosowanie metody OPT w wielu firmach przyniosło spektakularne korzyści.

Rozwinięciem metody OPT była metoda DBR (Drum – Buffer – Rope). W stosunku do swej poprzedniczki - metody OPT wprowadzono doń dwa istotne rozszerzenia, inspirowane niewątpliwie „japońskimi” technikami zarządzania:

- ciągłe usprawnienia

- ssacą zasadę sterowania przebiegiem produkcji (stosowaną m.in. w systemach just-in-time).

Liczne aplikacje przemysłowe metody DBR oraz spektakularne sukcesy jej wdrożeń zwróciły uwagę autorów metody na możliwość wykorzystania jej ogólnych założeń do projektowania i realizacji zmian organizacyjnych, co dało początek tzw. teorii ograniczeń (TOC – Theory of Constraints), tłumaczonej niekiedy jako „zarządzanie ograniczeniami”. W chwili obecnej jest to całkowicie dojrzałe koncepcyjnie i wielokrotnie zweryfikowane praktycznie podejście do usprawnień organizacyjnych, dysponujące własnym, oryginalnym instrumentarium. Obszar zastosowań teorii ograniczeń to nie tylko organizacja i zarządzanie produkcją (co było główną dziedziną aplikacji metod OPT oraz DBR) lecz również:

- zarządzanie projektami,

- zarządzanie zasobami ludzkimi

- zarządzanie finansami przedsiębiorstw

- zarządzanie sprzedażą i dystrybucją, i in.

 

Jest rzeczą znamienną, iż TOC została włączona do oferty szkoleniowej, wdrożeniowej i doradczej tak renomowanej organizacji jak APICS (American Production and Inventory Control Society).

TOC nie jest w Polsce tak popularna jak systemy MRP/ERP (w części dotyczącej zarządzania produkcją) czy chociażby reengineering. Złożyło się na to wiele przyczyn, z których jedną była bez wątpienia specyficzna polityka marketingowa twórców metody. Jak w przypadku wielu innych koncepcji dotyczących organizacji i zarządzania pojawił się problem wylansowania jej na rynku i zainteresowania nią użytkowników. Twórcy metody uznali, iż nie będą publikować żadnych szczegółów dotyczących strony algorytmicznej metody OPT oraz DBR. Do dziś nie są zatem znane żadne szczegóły rozwiązań, co różni ją zdecydowanie od np. metody MRP, której podstawowe rozwiązania zostały opublikowane jeszcze w latach 60-tych przez Josepha Orlicky’ego. Istnieje zatem stosunkowo nieliczna grupa firm softwa-re’owych i consultingowych specjalizujących się w promocji i stosowaniu tej metody. W Polsce znane są mi jedynie dwie takie firmy. Nietypową był także sposób promocji teorii ograniczeń – poprzez publikacje w tzw. stylu business novel. Jej przykładem mogą być dwie pierwsze i jak dotąd jedyne na polskim rynku publikacje książkowe twórcy metody:

- Eliyahu M.Goldratt, Jeff Cox, Cel (tytuł ang.The Goal), wyd.Werbel, Warszawa 2000

- Eliyahu M.Goldratt, Łańcuch krytyczny (tytuł ang. Critical Chain), wyd.Werbel, Warszawa 2000

W przeciwieństwie do Polski teoria ograniczeń jest niezwykle popularna w takich krajach, jak: USA, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Izrael, Republika Południowej Afryki, i in. Wiele renomowanych firm globalnych wykorzystuje ją odnosząc spektakularne korzyści. Jest ona także wykładana na wielu uczelniach oraz, jak w przypadku APICS, jest przedmiotem licznych komercyjnych szkoleń, kursów itp.

Po zapoznaniu się z koncepcją programową studium podyplomowego „Zarządzanie ograniczeniami” stwierdzam, iż jest to bardzo interesująca propozycja, pierwsza tego typu na rynku polskim. Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy na temat zarządzania ograniczeniami, poparte licznymi przykładami praktycznymi w formie ćwiczeń, prezentacji video, i in. Pozwoli im to samodzielnie rozwiązywać problemy własnych firm a także nawiązać równo-prawną współpracę ze specjalistycznymi firmami doradczymi, software’owymi, itp. Sądzę, iż nie będzie wielkim problemem zgromadzenie odpowiedniej liczby uczestników. Atrakcyjność studium zwiększa ponadto fakt, iż będą go prowadzić doświadczeni wykładowcy współtwórcy metody czy też specjalizujący się od wielu lat w jej rozwoju i aplikacjach, tacy jak Oded Cohen, Dyrektor Goldratt Schools. Dodaje to nie tylko prestiżu temu przedsięwzięciu, lecz także jest gwarantem wysokiej jakości szkolenia, opartego na dogłębnej znajomości metody i długoletnim doświadczeniu w jej stosowaniu. Rekomenduję zatem gorąco propozycję zorganizowania studium podyplomowego na temat „Zarządzania ograniczeniami”.

Prof. dr hab. inż Krzysztof Santarek

 

2011

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

w swoim programie studiów na kierunku Logistyka na studiach magisterskich wprowadził przedmiot TOC – Theory of Constraints prowadzony przez dr inż. Łukasza Hadasia (specjalistę z zakresu logistyki oraz planowania i sterowania przepływem produkcji)

Przedmiot spotkał się dużym zainteresowaniem Studentów, którzy dostrzegają oryginalność koncepcji TOC, jej świeżość spojrzenia na wiele kwestii oraz użyteczność we współczesnym zarządzaniu.

Prowadzone laboratoria pozwalają Studentom na zmierzenie się z zadaniem planisty w różnych układach przebiegu strumieni materiałowych oraz dostrzec wpływ „wąskich gardeł” na efektywność realizacji tego procesu.

Dr inż. Łukasz Hadaś
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Wybrane, najczęściej pojawiające, się opinie Studentów:

Zajęcia nauczyły mnie nowego spojrzenia na planowani i sterowanie produkcją … Obserwacja przebiegu symulacji, podczas kolejnych prób, systematycznie uczyło mnie radzenia sobie z pojawiającymi się problemami z zakresu planowania.

Laboratorium TOC Wzbogaciło nasza wiedzę na temat planowania i sterowania produkcją Sadzę, że jako przyszli logistycy wykorzystamy zdobytą wiedzę w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zagadnienia poruszane na zajęciach pobudzają kreatywność. Pozwalają w sposób praktyczny zastanowić się nad rzeczywistymi problemami planowania produkcji.

Zajęcia z TOC nauczyły mnie innego spojrzenia na system produkcyjny. To spojrzenie przez pryzmat ograniczeń zdolności produkcyjnych oraz potrzeby podporządkowania decyzji menadżerskich właśnie tym ograniczeniom.

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechniki Koszalińskiej
2004

Zarządzanie poprzez projekt podobnie jak zarządzanie poprzez jakość jako dyscypliny nowe konceptualnie oraz aplikacyjnie bywają przedstawiane i nauczane na rozmaite sposoby. Podstawową trudność stanowi ich wielowymiarowość i wieloaspektowość. Pod względem merytorycznym, zarządzanie przez projekt rozumiane jako zarządzanie portfelem przedsięwzięć, obejmuje wiele, nieraz bardzo odległych od siebie obszarów zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, finansami, wiedzą, energią, itp. To co stanowi o jego istocie to właśnie umiejętność rozstrzygania tego typu konfliktów zasobowych. Zarządzanie przez jakość, z kolei, rozróżniając pojęcia wzrostu i rozwoju, zwraca uwagę na fakt, że tak jak istnieją granice wzrostu (związane z ograniczonością zasobów), tak  trudno wyobrazić sobie odpowiednie granice zmian jakościowych.

To co łączy obie te koncepcje to potrzeba rozumienia występowania ograniczeń oraz wynikającej z niej umiejętności zarządzanie poprzez ograniczenia. Wiedzy tej, pozwalającej w racjonalny sposób wykorzystywać dostępne zasoby, a w szczególności umiejętności koncentrowania się na tych ograniczeniach, które limitują przychody przedsiębiorstwa, tzn. tego co stanowi stanowi o jego istocie,  dostarcza właśnie Teoria Ograniczeń. Z uwagi na wcześniej wspomniany, wielowymiarowy i wieloaspektowy charakter obiektów (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, urzędów i organizacji) oraz dynamikę zmian synergicznie powiązanych, występujacych w nich procesów, sposób prezentacji tej teorii zależy silnie od rodzaju odbiorcy (słuchacza), jego oczekiwań, a dokładniej, od roli odgrywanej przez niego w procesie podejmowania decyzji. Wszystkim tym oczekiwaniom, w pełni sprostał tygodniowy kurs zorganizowany na Politechnice Warszawskiej przez firmę TOC Consulting Polska, we wrześniu 2004 roku.

Uczestnicząc w tych warsztatach byłem pod wrażeniem wszechstronnej wiedzy wykładowców, wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem i przekazywanej w sposób bardzo profesjonalny i nowoczesny. Szerokie spektrum uczestników, od studentów poprzez wykładowców szkół wyższych, po programistów i menadżerów, uczestnicząc aktywnie w tych warsztatach stworzyło specyficzną, niepowtarzalną atmosferę umożliwiającą, tak swobodne ścieranie się różnych poglądów, jak i wymianę konkretnych doświadczeń. Oprócz ograniczeń związanych ze swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami i stereotypami, jego uczestnicy niejednokrotnie mieli okazję uświadomienia sobie również tych obiektywnie istniejących, a często nie dostrzeganych ograniczeń.

 

Dr hab. Prof. SGH Stanisław Kasiewicz, Warszawa 10.11.2003
Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa

KNoP, SGH Warszawa

Opinia w zakresie przydatności organizowania Studium Podyplomowego z „Zarządzania Ograniczeniami”

1. Problematyka dotycząca zarządzania ograniczeniami stanowi ważny element wykładów prowadzonych na studiach dziennych i zaocznych z „Operations Management” lub Supply – Chain Management” na uczelniach kształcących studentów z kierunków zarządzania. Jest też wykładana w ramach programów MBA.

2. Zarządzanie ograniczeniami jest koncepcją, która od strony metodologicznie nie jest specjalnie wyszukaną. Została opracowana w początkach lat 90- tych, jest szeroko spopularyzowana metodą. Jej zastosowania w praktyce rozwinęły się dzięki stworzeniu odpowiedniego oprogramowania. Użyteczność metody Godratta wynika z tego, iż metoda wskazuje na powiązanie podejścia produkcyjnego, finansowego i operacyjnego. Jest to, zatem technika integrująca różne dyscypliny zarządzania i dlatego warta popularyzacja w Polsce.

3. Potrzeba i rola „Zarządzanie ograniczeniami” potwierdzona została  niepowodzeniami w sferze kształtowania strategii, zwłaszcza wzrostowych przedsiębiorstwa. J.A.Avila, N.J.Mass, M.P.Turchan zadają dość retoryczne pytanie na łamach European Business Forum (1999 r.), czy opracowana strategia wzrostu korporacji nie jest Twoim największym wrogiem. Wskazują oni na liczne błędy popełniane przez menedżerów, które sprowadzają się do niewłaściwego zarządzania zdolnościami produkcyjnym, przyjmowaniem złych strategii w zakresie zdolności produkcyjnych np.„ za szybko i za krótko”, „za szybki wzrost”, „od blasku do klęski”, „strategię nieuzasadnionych oczekiwań w sferze poprawy jakości.

Konkludując mogę stwierdzić, dużą przydatność tego studium dla potrzeb praktyki, tym bardziej, że wykładowcami mają być też autorzy tej koncepcji, co stwarza większą szansę, iż zdobyta wiedza przez słuchaczy przekształci się w dobre rezultaty krajowych firm.

 

Dr hab. Prof. SGH Stanisław Kasiewicz Warszawa 10.11.2003

Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa

KNoP, SGH Warszawa

Opinia w zakresie przydatności organizowania

Studium Podyplomowego z „Zarządzania Ograniczeniami”

1. Problematyka dotycząca zarządzania ograniczeniami stanowi ważny element wykładów prowadzonych na studiach dziennych i zaocznych z „Operations Management” lub Supply – Chain Management” na uczelniach kształcących studentów z kierunków zarządzania. Jest też wykładana w ramach programów MBA.

2. Zarządzanie ograniczeniami jest koncepcją, która od strony metodologicznie nie jest specjalnie wyszukaną. Została opracowana w początkach lat 90- tych, jest szeroko spopularyzowana metodą. Jej zastosowania w praktyce rozwinęły się dzięki stworzeniu odpowiedniego oprogramowania. Użyteczność metody Godratta wynika z tego, iż metoda wskazuje na powiązanie podejścia produkcyjnego, finansowego i operacyjnego. Jest to, zatem technika integrująca różne dyscypliny zarządzania i dlatego warta popularyzacja w Polsce.

3. Potrzeba i rola „Zarządzanie ograniczeniami” potwierdzona została niepowodzeniami w sferze kształtowania strategii, zwłaszcza wzrostowych przedsiębiorstwa. J.A.Avila, N.J.Mass, M.P.Turchan zadają dość retoryczne pytanie na łamach European Business Forum (1999 r.), czy opracowana strategia wzrostu korporacji nie jest Twoim największym wrogiem. Wskazują oni na liczne błędy popełniane przez menedżerów, które sprowadzają się do niewłaściwego zarządzania zdolnościami produkcyjnym, przyjmowaniem złych strategii w zakresie zdolności produkcyjnych np.„ za szybko i za krótko”, „za szybki wzrost”, „od blasku do klęski”, „strategię nieuzasadnionych oczekiwań w sferze poprawy jakości.

Konkludując mogę stwierdzić, dużą przydatność tego studium dla potrzeb praktyki, tym bardziej, że wykładowcami mają być też autorzy tej koncepcji, co stwarza większą szansę, iż zdobyta wiedza przez słuchaczy przekształci się w dobre rezultaty krajowych firm.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE